Etíi yín mélõ? À ṣé Ọbasanjo ìí ṣe Yoòbá rárá!

Listen to Adeyinka Grandson’s breakdown of evidentiary proofs that point to Obasanjo being not of Yoruba, but of Igbo stock....

Watch and Listen