Sauberfuss
Recent Posts
Connect with:
Thursday / June 30.
HomeEntertainmentLaugh and chill…browse our vid clips

Laugh and chill…browse our vid clips

Nwọ́n ní Ẹ̀rín ni Àgbà Oògùn…

Ẹ sinmi díẹ̀ k’a d’ẹ́rīn pa yín, k’ára yín tú díẹ̀ n’ínúu rògbòdìyàn-an Covid-19 yī!

Ẹ lè wá bá wa pín-in fún àwọn ọ̀rẹ́ àti ojúlùmọ̀n-ọ́n yín gbogbo.

Ẹ ṣe’un, a dúpẹ́ l’ọ́pọ̀lọpọ̀… 🙂

The greatest threat to freedom is the absence of criticism.

– Wole Soyinka.

Mannequin Scare

Watch the baby!

No comments

leave a comment

error: Gb’ọ́wọ́ ẹ !!